В магазина: - Това е Френска тоалетна...

В магазина:
- Това е Френска тоалетна вода!
- Така ли? И кой я носи от тоалетните на Франция?