Колко плати на попа за...

- Колко плати на попа за венчавката?
- Три лева.
- Само толкова? Той остана ли доволен?
- О, да! Дори ми върна един лев ресто, след като погледна булката...