Който не знае нищо, в нищо...

Който не знае нищо, в нищо не греши
Менандър