И, защо се разделихте? - Разбираш...

- И, защо се разделихте?
- Разбираш ли, два месеца мрънка на тема "ти не ме обичаш".
- И какво стана?
- Убеди ме.