Ех, Аватар! Ех, 3D! Искате истинско...

Ех, Аватар! Ех, 3D! Искате истинско 3D, отидете на театър!