Попитали: "КАКВО Е КИБЕРСЕКС?" Студент от...

Попитали: "КАКВО Е КИБЕРСЕКС?"

Студент от Техническия университет: "Кибер к'во...?"

Студент от Медицинския университет: "С*кс к'во...? "

Студент от Пловдивския университет: "К'во, к'во...???"