Огледалата над мивките са сложени за...

Огледалата над мивките са сложени за да може да видиш къде ти се е залепил сопол, след като се изсекнеш!