Моше тича при равина: - Ребе, искам...

Моше тича при равина:
- Ребе, искам да живея вечно! Дай съвет.
- Ожени се!
- И толкова ? И ще живея вечно?
- А бе, не точно, но скоро след това ще ти се изпари желанието.