Един поп се прибирал от пазар...

Един поп се прибирал от пазар , карайки старото и куцо магаре по прашния път кам манастира . Видял красивата монахиня Мария , като истински дженталмен и предложил да се качи на малката каручка . Качила се скромната девоика и отчето се провикнал
-Дий Марко
Старото магаре се опитало да потегли , но силите го напуснали , паднало на зекята и непомръднало вече.
Монахинята се притиснила какво ще правят по средата на пътя късно вечерта.
- Небой се, - казал отчето -ще преспим тук а сутринта рано ще мине отец Васил и ще ни вземе.
Сагласила се девицата постлала одеало и решила да ляга , когато отчето казал.
-Грешно е да мачкаме божийте одежди саблечи ги.
Саблекли се и легнали на студенара земя.
Въртял се попа напред, назад сън него хваща . Доближил крехкото тяло на Мария и тя усетила твърдата напориста мажественост . И попитала.
-Какво е това отче?
-А това ли? Това е дар от бога , ако го вкарам в теб веднага се заражда нов живот.
Монахинята подскочила от радост.
-Даваи бързо вкарвай го на магарето дай му нов живот и да си отиваме в манастира.
Мъж наема красива девойка, с уговорката да прекарат нощта срещу 500 евро. Дошло време за плащане и открил, че е оставил портфейла в офиса. За да не се усъмни секретарката, уговарят се да й каже, че плащането е за "наема на апартамента". Но като се връща в офиса, решил, че 500 е много за една нощ с девойката и решил да й прати само 250. В плика помолва секретарката да прибави следната бележка:
Уважаема госпожо,
Прилагам към настоящето чек за 250 евро за наема на апартамента. Не изпращам уречената сума, защото когато наех апартамента си представях, че:
1. Той никога не е бил отдаван под наем.
2. Има отопление.
3. Че е по-малък, та да се чувствам уютно.
Щом получила писмото, девойката върнала чека с коментар:
Уважаеми господине,
Най-напред не мога да проумея как вие очаквате красив апартамент като моя да стои неопределено време ненает.
По втора точка: апартаментът притежава отопление, но Вие не съумяхте да го включите.
Относно пространството, ако Вие нямате достатъчно покъщнина да го запълните, не винете собственичката.