Как се разпознава гинеколога на...

- Как се разпознава гинеколога на медицински конгрес?
- Само той носи часовник на предмишницата.