Добрият системен администратор след ядрена война...

Добрият системен администратор след ядрена война може да изкара месец, хранейки се с трохите в клавиатурата и да тегли интернет от кеша на проксито.
Пътували в един самолет Обама, Путин и Бойко Борисов. По едно време самолетът, както си му е реда в един подобен виц, започнал да пада. Обаче на борда имало само един парашут (не знам защо все така не ги оборудват подобаващо тия самолети по вицовете). Обама веднага казал, че е редно той да се спаси, защото е лидерът на най-голямата и силна държава в света и отговаря за 25,000 ядрени ракети, с които кой знае какво ще се случи, ако него вече го няма. Путин казал, че държавата му също е могъща, а и техните военни са по-неразумни даже от американските, така че ако не се спаси той, целият свят може да пострада. Бойко Борисов обаче им припомнил, че и в трите държави основният принцип е демокрацията, затова е редно да се определи кой да се спаси чрез гласуване. Нямало какво да кажат срещу такъв довод, така че се съгласили. И когато нашият човек спечелил вота и скочил с парашута, Обама попитал Путин: - Добре бе, в тоя самолет бяхме само тримата, нали така? - Е да, разбира се. - А тогава тоя как успя да спечели с 13 гласа!?
Имало едно време един човек дето искал да е*е Василиса рекрасна, но тя не искала. В отчаянието си той отишъл при един десетглав змей.
Питал първата глава как да нае*е Василиса Прекрасна и тя му отвърнала:
- Изчкаваш я докато отиде на кладенеца за вода и като се наведе туп с една тухла по главата, и я е*еш докато е топла.
Но той не искал по този начин и отишъл при другите осем глави, които казали същото. Стигнал до десетата глава и нея питал също. Тя му отвьрнала:
- Изчакваш я докато отиде на кладенеца за вода и като се наведе туп с една тухла по главата, и я е*еш докато е топла.
- Аз не искам така.
- Ами тогава слушай внимателно: През пет земи в шеста ще намериш златно клонче. По пътя ще те бият и еб*т.
Трьгнал той и по пътя го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел клончето и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Вьрнал се. Главата му казала:
- В девет земи в десета ще намериш златно листо. По пътя ще те бият и еб*т.
Тръгнал той. Били го, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел листото и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Пристигнал. Главата казала:
- В деветнайсет земи в двайста ще намериш златна ябълка. Донесеш ли нея, ще ти кажа какво да сториш за да нае*еш Василиса Прекрасна.
Тръгнал той. Били го, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Взел ябълката и на връщане го били, еб*ли го, били го, еб*ли го…
Едвам се добрал до десетата глава. И тя започнала:
- С клончето, листото и ябълката ще направиш чай. Ще го дадеш на Василиса Прекрасна и докато го пие туп с една тухла по главата, и е*еш докато е топла…