По телефона: - Докторе, какво ще ме...

По телефона:
- Докторе, какво ще ме посъветвате?
- Ами, идете в аптеката, купете си нещо, може и да ви помогне!
Трима ветерани от войната отиват при пластичен хирург. Единият бил с отрязана ръка, другият с отрязан крак, а на третия при експлозия му отишла оная работа. Влиза първият:
- Докторе искам да ми сложите ръка.
- Добре, ама има един проблем - имам само женски ръце. Сигурен ли си, че искаш?
- Да, няма проблеми.
Сложил му доктора женска ръка. Влезнал втория:
- Докторе искам крак.
- Да, ама имам само женски - казал доктора.
- Няма проблеми, слагай да си имам крак пък няма нищо, че е женски.
Сложил му доктора и на него. Влиза третия:
- Докторе на мен пък при една бомбена експлозия ми изхвърча оная работа, сложи ми една нова.
Доктора казал:
- Имаме много голям проблем - с нищо друго наподобяващо член не разполагам, освен един хобот от слон, ако искаш?
- О-о-о, докторе,супер точно за това съм си мечтал никой няма да може да се мери с мен с такова голямо достойнство, слагай ми го направо да не губим време.
И доктора му го сложил. Минал се един месец и този с женската ръка почукал на кабинета на доктора:
- Докторе, веднага я махай тази ръка!
- Защо бе нали нямаше проблеми?
- О-о-о, докторе, моля те махни я защото тя все ме пипа между краката. Аз я махам тя пак там се навира.
Влиза този с женския крак:
- Докторе махай го този крак!
- Защо бе, нали искаше крак, какъвто ще да е.
- Така беше, докторе, ама като легна той все нагоре се вдига, не издържам вече!
След малко влиза този с хобота:
- Докторе махни го този хобот!
- Ти луд ли си бе, човек, кой в света има толкова дълъг чеп.
Човека с просълзени очи и умоляващ поглед пак казал:
- Докторе много те моля, махни го и повече не искам да го видя!
- Ама защо, нали ти сам се радваше, че никой в света няма да има по-дълъг от твоя, защо сега искаш да го махаме?
- О, докторе, та той непрекъснато скубе трева и ми я пъха в гъза.