Когато затвориш една врата, можеш да...

Когато затвориш една врата, можеш да я отвориш отново, защото обикновено вратите работят на този принцип.