Когато затвориш една врата, можеш да...

Когато затвориш една врата, можеш да я отвориш отново, защото обикновено вратите работят на този принцип.
Адам и Ева ще правят с*кс. Разтворил Адам краката й, между тях няма нищо. Казал й:
- Виж, направи нещо, за да стане с*кс..
Отишла тя при чаплата и я помолила да я клъвне между краката. Тя я клъвнала и от тогава Ева има между краката дупка, а чаплата има червен клюн.
Върнала се при Адам. Той пак капризен:
- Аз имам косми на това място, а ти си гола! Направи нещо!
Отишло Ева при маймуната и я помолила да се отърка в нея, защото цялата била космата. Маймуната си натъркала гъза между краката на Ева и от тогава гъза й е плешив и червен, а Ева има косми там.
Опитал се Адам да почне с*кса, мъчи се, напъва и пак капризничи:
- Направи нещо, тази дупка е суха като пустиня и не може да ми влезе..
Отишла Ева до морето и казала на рибата:
- Направи така, че вътре да ми е мокро и хлъзгаво!
Рибата се пъхнала вътре, помятала се в сухата дупка известно време и се върнала във водата.
От това древно време до наши дни не е намерен точният отговор на въпроса:
Путето ли мирише на риба, или рибата мирише на путе?!?!