Разбила се чаша - на щастие...

Разбила се чаша - на щастие е.
Разбило се щастие - на чашка е.