Въпрос: - Колко випусници от Харвард...

Въпрос:
- Колко випусници от Харвард са необходими, за да завият една електричека крушка?
Отговор:
- Двама - единият да звънне на баща си, а другият да му държи коктейла...