В едно заведение един пенсионер: - Келнер...

В едно заведение един пенсионер:
- Келнер, ще може ли за мен едно кафе?
Келнера:
- Господине, откъде да знам дали може да пиете кафе. Аз да не съм ви лекуващия доктор.