Бог обича хората такива, каквито трябва...

Бог обича хората такива, каквито трябва да бъдат, а дяволът такива, каквито са.