Само в Перник, влизайки в храстите...

Само в Перник, влизайки в храстите да се изпикаеш, може да чуеш “Заето!”