Красива девойка блуждае неориентирана из поликлиниката...

Красива девойка блуждае неориентирана из поликлиниката.
Насреща й - доктор. Тя плахо го пита:
- Извинете, случайно да сте гинеколог?
- Не съм, но мога да ви погледна.