Когато считащите себе си за умни...

Когато считащите себе си за умни, започнат да прислужват на прасетата - то едва ли ще създадат нещо по-добро от свинарник!