Госпожо, какво Ви е отношението...

- Госпожо, какво Ви е отношението към лекия алкохол? - Същото, като към дребното хулиганство, ниската заплата и малките п*шки.