Домашните любимци приличат на стопаните...

- Домашните любимци приличат на стопаните си.
- А вие, госпожице, прасенце ли си имате вкъщи?