Богат златар предупреждава кандидата за охрана...

Богат златар предупреждава кандидата за охрана:
- Дълго време ще трябва да стоите само на едно място. Дали ще издържите?
- О, свикнал съм. Скоро излязох от затвора.