Злите езици говорят, че Азис много...

Злите езици говорят, че Азис много съжалява, че като малолетен, не се е познавал с чичко Кузов.