Интересно, но можеш да се опреш...

Интересно, но можеш да се опреш само на това, което оказва съпротивление!