Султан се връща от запад и...

Султан се връща от запад и вика великия везир:
- Голяма работа са там! Мъжете им е*ат докторки, професорки, адвокатки, а аз само едни тъпи ханъми, които едва се подписват. Намери ми нови попълнения в харема и да са все умни!
След седмица великият везир отива при султана:
- Готово ваше величество! Имаме 4 адвокатки, 3 лекарки, 1 професорка и 2 жени старши научен сътрудник! Коя да ви доведа?
Замислил се султанът, а после махнал с ръка:
- Абееее, доведи ми тая с най-големият г*з!