Ходи ми се на море...

- Ходи ми се на море на място, където почти няма хора.
- В България?