За човека са важни ракията и...

За човека са важни ракията и салатата, а за жена са важни обувките и леглото!