Петима са винаги мъртъвци, макар че...

Петима са винаги мъртъвци, макар че живееят – бедният, болният, глупавият, живеещият в чужбина и слугата.