Cвалката на Шрьодингер: - Когато не...

Cвалката на Шрьодингер: - Когато не можеш да си сигурен как вървят нещата, докато не проведеш разговора "А бе ние какво правим всъщност?"
Мъж е в командировка. Един ден преди да си тръгне към дома, той изпраща телеграма на жена си - така и така, прибирам се утре, ела ме посрещни на гарата. Слиза на другия ден той от влака, а жена му я няма. Прибира се разгневен вкъщи и я заварва с любовник в леглото. - Ти, ку*ветино такава, нали ти изпратих телеграма, че се прибирам. Край, развеждам се! - крещи той, докато си събира багажа. Треснал вратата и излязъл. На улицата, обаче се сетил и решил да се оплаче на тъщата. Отива при нея и започва: - Така и така, твоята дъщеря ми изневерява. - Как така? - възкликва тъщата. - Ами, аз и пратих телеграма, прибирам се, тя с любовник. - Е-е, не се горещи! За всяко нещо си има обяснение, изчакай малко, аз ще и звънна да разбера нещата. Мъжът сяда и започва да пие, а тъщата води разговор с дъщеря си. След известно време разговорът свършва и тъщата ухилено се обръща към зетя: - Видя ли, бе? А ти веднага искаш да се развеждаш. За всяко нещо си има обяснение. Тя просто не ти е получила телеграмата. За малко да си развалиш брака за глупости.