Прегърнати те седят на дивана...

Прегърнати те седят на дивана. - За какво мислиш, скъпи? - пита тя. - За това, за което и ти - срамежливо отговаря момчето. - Мръсник!