До всички девойки, които чакат принца...

До всички девойки, които чакат принца на бял кон! Конят умря, вървя пеша, затова ще закъснея...