Как се казваш? - Нина...

- Как се казваш? - Нина. - Съкратено от? - От Сланина, да ти е*а майката!