Един поп се движи с каруца...

Един поп се движи с каруца из полето. Гледа един мъж коси трева, а на краката му завързани едни големи звънци. Станало му интересно на попа, приближaва се и пита: - Човече, защо са ти тези звънци? - Отче, като звънят звънците, всички животинки в тревата ги чуват и бягат. По този начин няма да им направя нищо лошо. - Добра душа си ти, сине мой… - А, не! Грешен съм, отче. - И какви са ти греховете? - Ами работя при един богаташ. Когато той тръгне с коня за града, аз със стопанката… ох, колко съм грешен! - Не е голям грях това, сине. Заради доброто ти сърце, Господ ще ти прости. Други грехове имаш ли? - Имам, отче. Когато господарят и господарката тръгнат с коня за града, аз с дъщеря им… ох, колко съм грешен… - Да, това е сериозен грях, синко, но заради любовта ти към живинките Господ ще ти го прости… Друго? - Ами когато господарят и господарката тръгнат с дъщеря си пеша към града, тогава аз с коня… Попът го прекъсва: - Сине! Аз мисля, че тия звънчета, май не на краката трябва да си ги връзваш…