Мъжете от едно племе в Африка...

Мъжете от едно племе в Африка се славели като много надарени. Един ден негър от тове племе си харесал негърка от друго племе и я подгонил из джунглата. Той я гони, тя бяга и не се дава:
- Моля ти се - изпищяла тя - недей, ще ме повредиш нещо!
- Аа, дума да не става затова ли те гоних цял ден!?
- Е, добре тогава - склонила негърката - но най-много да ти направя една свирка.
- Ама че то, ако ми беше за свирка, аз и сам мога да си направя.