Пенооооо!!! Какво замириса на загоряло...

- Пенооооо!!! Какво замириса на загоряло от кухнята?!?
- Аз, Иване, Аз! Цял месец не си ме пипнал.