В САЩ върху 90% от банкнотите...

В САЩ върху 90% от банкнотите има следи от кокаин, а в България, върху 100% от стотинките има следи от Националната лотария...