Моше, направо мe заболя главата!...

- Моше, направо мe заболя главата! Ha едното място сватба, на другото погребение и това в един ден! Къде да отидем?
- На погpeбението!
- Защо?
- Всичко е същото, ядене и пиене, но поне няма да купуваме подapъци...