Любувайки се на красива жена, понякога...

Любувайки се на красива жена, понякога си мислиш "Само да не заговори!"