Разговарят две приятелки: - Представяш ли...

Разговарят две приятелки:
- Представяш ли си, вчера се прибирам вкъщи и гледам в кухнята седи мъжа ми и съсредоточено онанира!
- Сериозно?! И ти какво направи?
- Втурнах се към него и веднага му го лапнах.
- И теб си те бива!
- Че как иначе! Много по-лесно ми е после да си изплакна устата, отколкото цялата кухня да мия!