Принцеси много! А дракона - един...

Принцеси много! А дракона - един, звяр рядък и красив!