Лорд се обръща към сина си...

Лорд се обръща към сина си:
- Млади господине, Вие получихте добро образование, имате завидно положение в обществото, време е да помислите за семейство. Какво ще кажете за брак с лейди Маргарет? Тя също е от старинен род като нашия, красива е…
- Не я искам!
- Добре, а какво ще кажете за лейди Емили? Тя не е от знатен род, но родителите ѝ са крупни индустриалци, тя е образована…
- Не я искам!
- А лейди Дороти? Тя не е богата, но е мила, симпатична, спортистка…
- Не я искам!
- Добре, кажете какво искате?
- Искам Джордж, камериера…
- Но той е католик!!!?