Господин Директор, има две новини...

- Господин Директор, има две новини за Вас, лоша и добра, с коя да започна?
- С лошата!
- Вашата жена спи с цялата фирма! А добрата - на всички много им харесва!