Една баба имала трима внуци...

Една баба имала трима внуци - момчета, и била много богата. Един ден решила да ги изпита кой колко я обича. Речено - сторено!
Поканила най-големият си внук на гости, и както си вървяла покрай басейна, се хвърлила в него и взела да вика за помощ. Най-големият и внук както си му е редът, смело се хвърлил във водата и я спасил от удавяне. На другата сутрин, след като се събудил, най-големият внук погледнал през прозореца на къщата си и що да види - чисто нов Мерцедес последен модел, а на стъклото лист с надпис: "С благодарност - баба!!!".
Минали няколко седмици, и бабата решила да изпита средният си внук. Поканила тя средният си внук на гости, и както си вървяла покрай басейна, се хвърлила в него и взела да вика за помощ. Средният и внук както си му е редът, смело се хвърлил във водата и я спасил от удавяне. На другата сутрин, след като се събудил, средният внук погледнал през прозореца на къщата си, и що да види - чисто ново BMW последен модел, а на стъклото лист с надпис: "С благодарност - баба!!!".
Изминали още няколко седмици и бабата решила да изпита най-малкият си внук. Поканила го тя на гости, и както си вървяла покрай басейна, се хвърлила в него и взела да вика за помощ. Най-малкият от внуците на бабата не знаел да плува, и на всичкото отгоре заеквал. Докато се опитвал да извика за помощ, бабата се удавила. Заплакал горко и се прибрал натъжен в къщи. На другата сутрин, след като се събудил, най-малкият внук погледнал през прозореца на къщата си и що да види - чисто ново спортно Ферари последен модел, а на стъклото лист с надпис: "С горещи благодарности - ДЯДО!!!"