Старост - това е когато започне...

Старост - това е когато започне да те дразни, че във всички форуми е пълно с деца.