Жената ми е сърдита и два...

Жената ми е сърдита и два дни не ми говори. Но аз намерих изход. Тръснах пепелта от цигарата на килима, и разговора потръгна!