Айшето родила, а Асан вика от...

Айшето родила, а Асан вика от долу:
- На кого мяза, ма?
- Не го знаеш, от Ихтиман е!