Всички в компанията си имаха половинки...

Всички в компанията си имаха половинки, само Джак Изкормвача си имаше четвъртинка.