Един косовар жени сина си, ей...

Един косовар жени сина си, ей сега, след обявяването нанезависимост
хваща го и му казва:
- Сине довечера пред прага на спалнята хващаш булката и я внасяш на ръце през прага, да не стъпва по земята щото Косово е гордо, мяташ я на леглото щото Косово е силно, сваляш и дрехите щото Косово е открито пред целия свят...
На сутринта хваща сина си и го пита кажи кво стана :
- Ами тате, внесох я на ръце през прага, да не стъпва по земята щото Косово е гордо, метнах я на леглото щото Косово е силно, свалих и дрехите щото Косово е открито пред целия свят ....и си ударих една чикия щото Косово е независимо.