Прибира се мъж в 6 сутринта...

Прибира се мъж в 6 сутринта. Жена му отваря вратата и казва:
- Надявам се, че имаш добро оправдание за часа, в който се прибираш?
Мъжа отговаря:
- Закуска скъпа!